2. Non kokatzen gara hezkuntza-sektorean

2. Non kokatzen gara hezkuntza-sektorean

Axular Lizeoa ikastolen mugimenduaren parte da, eta Ikastolen Elkartea (Ikastolen Federazioa) da gure erreferente nagusia.

Era  berean,  gure  izaera  berritzaileak  beste  inspirazio-iturri     batzuk     esploratzera     eta     ezagutzera     garamatza,     gure     ikastetxe-eredurako   beharrezkotzat   jotzen   duguna   deskubritzeko eta erakartzeko aukera ematen digutenak.

Krisian  dagoen  hezkuntza-mundu  honetan,  gure  DNAk  kalitatezko  proposamen  pedagogikoa  izan  behar  duenaren  ikuspegi  moderno  eta  berritzailea  du  ezaugarri.  Horri  esker,  hainbat  zailtasun  eta  desoreka  aurreikusi  eta  lehenetsi  ditugu,  eta  horiei  erantzuten  ari  gara,  pertsonen  inplikazioaren,  sen  onaren eta konpromisoaren bidez.Axular  Lizeoaren  eredua  eta  kultura  premisa  sinple  batean  oinarritzen  da:  autogobernua,  komunitate  lana, profesionaltasuna eta gure hezkuntza komunitatea osatzen dugunon zerbitzu espiritua.

Hori guztia gure proiektuak Donostiako gizartean duen onarpenean zehazten da, matrikulazio-indize bikainak eta denboran iraunkorrak baititu.

Gaur  egun,  gure  ikasgela  guztiak,  hezkuntza-etapa  bakoitzean,  %100ean  beteta  daude,  eta  azken  urteetan  errepikatu  den  zerbait  da.  Hezkuntza-sek-torearen  jaiotza-tasa  txikia  eta  zailtasun  orokorrak  kontuan hartuta, gure egoera pribilegiatua dela esan dezakegu, eta familiek proiektuari erakusten dioten konfiantzagatik eskertuta egon behar dugu.

Era  berean,  harrotasunez  ikusten  dugu  gure  ikasle  askok,  guraso  gisa,  beren  maiteenak  Axular  Lizeoan  matrikulatzearen  aldeko  apustua  egiten  du-tela,  gure  helburu  nagusiari  erantzunez:  giza  garapenaren eta gure balioen alde egiten dugun apustu irmoagatik  balioestea,  gure  hezkuntza-sistema  ofizialak ezartzen duenaz harago.

Gure ereduak, ikuspegiak eta begiradak, egungo ikasleek etorkizunean bizi beharko duten mundua irudikatzeko eta ikuskatzeko orduan mugatzen dituzten zenbait molde immobilista eta arkaiko hautsi behar ditu.

Axular Lizeoak bere ibilbide propioari erantzuten ja-rraitu nahi du, ingurunearekin elkarlanean arituz eta, aldi  berean,  beste  pertsona  batzuentzat  zein  hez-kuntza erakundeentzat inspiratzaile izanez.

Eraldaketarako bidaia horrek hurrengo urteetako bi-lakaera  markatuko  duten  gaiak  definitzea,  barneratzea, garatzea eta ebaluatzea eskatzen du.

Datozen urteetan profesionalen artean izango dugun belaunaldi-aldaketak seniorren ikuspegia  eta  esperientzia  eskatzen  du,  eta,  horrekin  batera, junior-profesionalen belaunaldi   baten   energia   eta   gogo   bizia,   proiektua   hazteko   betebeharra   baitute,   honaino   ekarri   gintuena   mantendu   eta   errespetatzetik harago.Irakasleen  rola  eta  profila  birdefinitzean  murgilduta  gaude, eta horretarako denbora     daramagu hausnartzen,   modulatzen   eta   ebaluatzen,   gure   ikastolaren     etorkizuna     neurri handi     batean     markatuko duen prozesu delikatu eta estrategikoari behar   bezala   erantzuteko.   Hori   guztia,   sakonki   ezagutu behar dugu ikasle profil bati nola erantzun argi izateko.Ikastola   eta   familia   elkarrekin   joan   behar   dira   ikasle   bakoitzak   bere   ibilbide   pertsonala   modu   osasungarrian eta aberatsean has dezan.

Era  berean,  garai  berrietara  egokitzeak  eta  gure  antolamendu-  eta  kudeaketa-aukera  argitzeak  erakundearen  premia  orokorrei  modu egokian erantzun ahal izatea erraztuko du.

Hazkunde kolektiborako bide horretan, erreferente izaten jarrai-tu nahi dugu hezkuntza-sektore batentzat; izan ere, hezkuntza-sektore horrek desberdinen arteko ekarpena eta lankidetza behar ditu, erantzun eta gizarte askoz bidezkoagoa eta kohesionatuagoa eraikitzeko.

Axular  Lizeoak,  beste  modu  batera  izan  ezin  zitekeenez,  guzti  honetan sinesten du eta horren aldeko apustua egiten du. Gure Hezkuntza  Proiektuaren  ikuspegia  partekatzen  duen  ororen  es-kura jartzen gara.

Jaitsi #Geroa2030 PDF formatuan